Link
Vòng cổ Thiên thủ thiên nhãn MG13 gỗ hoàng đàn
Chuỗi tay thạch anh hồng phấn 12 ly tỳ hưu inox vàng VTAHPTHHBV12
Chuỗi hạt đeo tay đá vân rồng 12 ly 16 hạt
Vòng tay trụ rồng gỗ đàn hương TRNT10 kèm hộp gỗ
Vòng tay đá Granat 12 ly 16 hạt
Chuỗi tay thạch anh xanh dương 10 ly 19 hạt
Mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Obsidian 5cm kèm hộp nhung
Chuỗi tay đá mắt hổ 14 ly Thái tuế phù DTTD28
Vòng chuỗi Tỳ hưu đá núi lửa 12 ly TH19
Chuỗi tay thạch anh xanh lá sọc 8 ly tỳ hưu inox vàng VTAXLSTHHKV8